A continuació hi trobareu els nivells de dany (DOD) per a cadascun dels indicadors de dany (DI) de l'escala de Fujita Millorada (EF) amb els rangs de velocitat de la ràfega de 3 segons esperada (límit inferior –LI–, valor esperat –VE– i límit superior –LS–).

És important tenir en compte que aquesta escala es va fer als Estats Units per a construccions típiques del país. Així doncs, hi ha força indicadors de dany que no són aplicables a Catalunya. De la mateixa manera, hi ha edificacions molt habituals del nostre país els danys de les quals no es poden valorar amb l’escala EF.


1. Petits estables i dependències de granges (SBO)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 85 100 126
2 Pèrdua de panells de fusta o metàl·lics de la teulada 98 119 146
3 Col·lapse de portes 109 134 164
4 Pèrdua important de panells de la teulada 126 145 177
5 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada 124 150 183
6 Col·lapse de les parets 130 156 191
7 Bolcament o desplaçament de tota l’estructura 134 159 190
8 Destrucció total de la construcció 151 180 211

 

2. Residència d'una o dues famílies (FR12)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 85 105 129
2 Pèrdua de part del material de la teulada (<20%), canals i tendals; pèrdua del revestiment metàl·lic o de vinil 101 127 156
3 Vidres de portes i finestres trencats 127 154 183
4 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%) o aixecament de la teulada; col·lapse de xemeneies; col·lapse cap a l’interior de portes de garatge; col·lapse de porxos i garatges 130 156 187
5 Desplaçament fora dels fonaments de la casa sencera 166 195 227
6 Gran part de l’estructura de la teulada arrancada; la major part de les parets es mantenen dempeus 167 196 228
7 Col·lapse de les parets exteriors 182 212 246
8 Col·lapse de la major part de les parets, excepte les de les habituacions interiors més petites 204 245 286
9 Col·lapse de totes les parets 228 274 319
10 Destrucció total de la construcció; els fonaments queden lliures 265 322 354

 

3. Casa mòbil individual (MHSW)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 82 98 122
2 Pèrdua de les teules (de tela asfàltica) o aixecament parcial de la placa metàl·lica de la teulada 98 119 148
3 La unitat llisca sobre la base, però es manté en posició vertical 116 140 166
4 Aixecament total de la teulada; la major part de les parets es mantenen dempeus 117 143 180
5 La unitat queda tombada cap a un costat o capgirada; roman essencialment intacta 135 158 183
6 Destrucció de la teulada i les parets s’aixequen de terra; la base es manté a lloc 140 169 198
7 La unitat queda bolcada o dóna diversos tombs; la teulada i les parets queden separades del terra de la unitat i de la base 154 175 206
8 La base és bolcada i queda doblegada 169 190 219
9 Destrucció total de la unitat; les restes queden escampades a molta distància 177 204 238

 

4. Casa mòbil doble (MHDW)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 82 98 122
2 Pèrdua de les teules (de tela asfàltica) o altres materials de la teulada (<20%) 100 122 142
3 Danys a porxos i  garatges 108 126 154
4 Finestres trencades 109 134 153
5 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de les plaques o plafons de la teulada 121 142 174
6 Aixecament complet de la teulada; la major part de les parets es mantenen dempeus 124 150 177
7 La unitat es desplaça dels pilars de formigó que l’eleven del terra 126 151 175
8 Destrucció de l’estructura de la teulada; la major part de les parets es mantenen dempeus 129 156 188
9 Destrucció total de la teulada i de les parets; la base es manté a lloc 150 182 211
10 La unitat es bolca, es desplaça o dóna tombs 132 183 209
11 La base és bolcada i queda doblegada 175 204 233
12 Destrucció total de la unitat; les restes queden escampades a molta distància 191 216 248

 

5. Apartament, condomini o casa unifamiliar (de 3 plantes o menys) (ACT)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 101 123 153
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 132 159 195
3 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de les plaques o plafons de la teulada 172 200 235
4 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada; la major part de les parets es mantenen dempeus 193 222 254
5 Col·lapse de la major part de les parets de la planta superior 222 254 296
6 Destrucció gairebé total de les dues plantes superiors 249 290 330

 

6. Motel (M)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 87 106 134
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 108 129 159
3 Finestres i portes del pati trencades 119 143 172
4 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament d’algunes plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada; pèrdua del revestiment de les parets 129 153 187
5 Aixecament o col·lapse de la marquesina 130 159 190
6 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada; la major part de les parets es mantenen dempeus 166 198 230
7 Col·lapse de les parets exteriors de la planta superior 195 222 251
8 Col·lapse de la major part de les parets de la planta superior 204 230 261
9 Col·lapse de les dues plantes superiors de les tres o més que té l’edifici 232 274 298
10 Destrucció total de l’edifici 262 306 349

 

7. Apartament o motel d’obra (MAM)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 87 105 130
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 108 129 163
3 Aixecament de les plaques o plafons metàl·lics lleugers de la teulada 130 153 187
4 Aixecament de les plaques o plafons de la teulada 166 195 230
5 Col·lapse de les parets de la planta superior 185 214 241
6 Col·lapse dels dos pisos superiors en construccions de tres pisos o més 212 251 290
7 Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici 257 290 330

 

8. Edifici petit (del tipus restaurant de menjar ràpid) (SRB)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 87 105 130
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 105 126 158
3 Vidres de finestres i portes trencats 116 138 166
4 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de les plaques o plafons de la teulada 130 158 191
5 Destrucció de marquesines i passarel·les cobertes 134 158 183
6 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada 163 191 225
7 Col·lapse de les parets exteriors; les parets interiors properes entre si es mantenen dretes 193 222 256
8 Destrucció total de l’edifici 230 269 311

 

9. Edifici petit (del tipus consulta mèdica o sucursal bancària) (SPB)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 87 105 130
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 105 126 158
3 Finestres i celoberts trencats 119 143 172
4 Danys a les portes exteriors 132 161 190
5 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de les plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada 135 161 188
6 Col·lapse de la façana i dels ampits (murs de mitja alçada) 137 166 198
7 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada 169 200 233
8 Col·lapse de les parets exteriors; les parets interiors properes entre si es mantenen dretes 198 232 265
9 Destrucció total de l’edifici 238 253 322

 

10. Centre comercial (SM)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 87 105 130
2 Aixecament de la teulada des de les cantonades 106 129 161
3 Finestres i portes de vidre trencades 116 142 169
4 Aixecament de les plaques o plafons de la teulada 135 163 196
5 Col·lapse de la façana i dels ampits (murs de mitja alçada) 137 166 201
6 Aixecament o col·lapse de passarel·les cobertes 138 166 201
7 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada 166 196 230
8 Col·lapse de les parets exteriors; les parets interiors properes entre si es mantenen dretes 188 225 265
9 Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici 237 275 319

 

11. Gran centre comercial (LSM)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 95 114 138
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 111 137 169
3 Trencament dels celoberts, de les finestres i de les parets de l’atri 121 148 183
4 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament d’algunes plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada 148 174 206
5 Pèrdua del revestiment de les parets (s’inicia per les cantonades i s’estén cap a altres zones) 151 179 211
6 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada 174 206 241
7 Col·lapse de les parets exteriors de la planta superior 200 232 267
8 Col·lapse de les parets interiors de la planta superior 224 257 298
9 Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici 283 328 397

 

12. Edifici gran i aïllat (LIRB)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 92 109 134
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 109 130 166
3 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament d’algunes plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada 140 166 198
4 Col·lapse de les plaques (metàl·liques o de fusta) de la teulada 166 196 232
5 Aixecament i destrucció de l’estructura de la teulada 183 216 253
6 Col·lapse de les parets exteriors 190 220 254
7 Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici 237 278 323

 

13. Sala d’exposició d’automòbils (ASR)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 76 105 129
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 108 129 163
3 Vidres de les finestres i de les portes trencats 114 140 171
4 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament d’algunes plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada 134 163 193
5 Revestiment de les parets arrancat 151 180 212
6 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada 158 190 225
7 Col·lapse de les parets exteriors 171 203 238
8 Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici 222 253 291

 

14. Edifici de serveis per a automòbils (taller) (ASB)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 74 101 127
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 105 126 159
3 Danys a portes basculants grans 124 146 177
4 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament d’algunes plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada 129 158 191
5 Col·lapse de les parets de tancament o envans d’obra o dels plafons de formigó prefabricats (paret exterior) 151 183 216
6 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada 164 195 230
7 Col·lapse de les parets mestres 171 206 240
8 Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici 222 253 291

 

15. Escola de primària d’una planta (ES)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 76 105 129
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 106 127 159
3 Trencament de finestres 114 140 171
4 Danys a portes exteriors 137 159 190
5 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de teulades metàl·liques; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada 132 163 195
6 Danys o pèrdua del revestiment de les parets 148 174 207
7 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada 174 201 238
8 Col·lapse de les parets de tancament i dels embans 188 224 261
9 Col·lapse de les parets mestres 209 246 290
10 Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici 245 283 327

 

16. Institut (JHSH)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 88 109 134
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 106 127 159
3 Trencament de finestres 114 140 171
4 Danys a portes exteriors 134 163 195
5 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de teulades metàl·liques; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada 137 163 191
6 Danys o pèrdua del revestiment de les parets 148 174 204
7 Col·lapse de les parets d’obra del gimnàs, de la cafeteria o de l’auditori 151 183 219
8 Aixecament o col·lapse de l’estructura d’acer lleuger de la teulada 174 201 238
9 Col·lapse de les parets exteriors de la planta superior 195 224 146
10 Col·lapse de la major part de les parets interiors de la planta superior 214 254 299
11 Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici 262 309 360

 

17. Edifici de poca alçada (d’1 a 4 plantes) (LRB)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 88 109 134
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 108 129 166
3 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de la teulada metàl·lica a les cantonades 134 163 193
4 Vidres trencats a les finestres, entrades als edificis o atris 134 163 196
5 Aixecament de teulades lleugeres 183 214 253
6 Danys significatius a les parets exteriors i a algunes d’interiors 196 230 269
7 Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici 259 302 356

 

18. Edifici d’alçada mitjana (de 5 a 20 plantes) (MRB)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 93 113 138
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 109 134 166
3 Danys a la teulada i a les parets de l’àtic; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada o al terrat 121 148 182
4 Danys en ampits (murs de mitja alçada) 134 159 190
5 Vidres trencats dels murs cortina (curtain wall) i de l’entrada a l’edifici; danys significatius a l’interior 134 163 193
6 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de teulades lleugeres 158 191 225
7 Trencament dels ancoratges dels panells de vidre dels murs cortina (curtain wall) 177 208 241
8 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada 190 219 254
9 Danys significatius als murs cortina (de vidre, curtain wall) i a algunes parets interiors 193 233 269
10 Deformació estructural permanent de l’edifici 291 338 431

 

19. Edifici de gran alçada (més de 20 plantes) (HRB)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 93 113 138
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 111 138 172
3 Danys a la teulada i a les parets de l’àtic; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada o al terrat 121 150 179
4 Vidres trencats de les parets exteriors de la primera i la segona planta i de l’entrada a l’edifici 134 163 193
5 Danys en ampits (murs de mitja alçada) 140 167 196
6 Trencament dels ancoratges dels panells de vidre dels murs cortina (curtain wall) 177 208 253
7 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%) 185 230 265
8 Danys significatius als murs cortina (de vidre, curtain wall) i a parets interiors 198 233 277
9 Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada 198 256 294
10 Deformació estructural permanent de l’edifici 306 367 467

 

20. Edifici institucional (hospital, edifici governamental o universitat) (IB)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 95 116 142
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 116 138 175
3 Danys a la teulada i a les parets de l’àtic; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada o al terrat 121 148 179
4 Vidres de portes i finestres trencats 126 153 185
5 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de teulades lleugeres 153 183 219
6 Components de la façana arrancats de l’estructura de l’edifici 156 190 225
7 Danys al revestiment de les parets i als murs cortina (de vidre, curtain wall) 177 211 245
8 Aixecament dels plafons de formigó prefabricats de la teulada 191 228 262
9 Aixecament de les teulades de metall i formigó 190 235 274
10 Col·lapse d’algunes parets exteriors dels pisos superiors 204 238 277
11 Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici 286 338 431

 

21. Edifici d’estructura metàl·lica (MBS)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 87 108 134
2 Col·lapse de portes basculants cap endins o cap enfora de l’edifici 121 143 174
3 Panells metàl·lics de la teulada o de les parets arrancats 126 153 193
4 Danys a les columnes d’ancoratge 154 188 217
5 Deformació dels travessers de la teulada 153 190 222
6 Col·lapse dels reforços en forma de X dels sistemes de càrrega lateral de l’edifici 190 222 254
7 Col·lapse progressiu dels marcs rígids 193 230 270
8 Destrucció total de l’edifici 212 249 286

 

22. Marquesina d’estació de servei (SSC)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 72 101 127
2 Panells inferiors de la marquesina bufades 103 126 154
3 Panells metàl·lics de la marquesina arrencats 119 148 182
4 Columnes doblegades 142 175 217
5 Col·lapse de les columnes de subjecció de la marquesina 145 183 232
6 Destrucció total de la marquesina 177 214 262

 

23. Magatzem (parets de plafons de formigó o de fusta pesada) (WHB)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 88 109 134
2 Pèrdua del material de la teulada (<20%) 111 134 169
3 Col·lapse de portes 121 142 172
4 Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%) o aixecament de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada 142 166 196
5 Col·lapse de les parets de tancament 150 183 203
6 Col·lapse dels plafons de formigó prefabricats (paret) 164 200 232
7 Destrucció total d’una gran part o de tota la construcció 211 254 299

 

24. Torre d’una línia elèctrica (de fusta o metàl·lica) (ELT)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 113 134 158
2 Travesser de fusta trencat 129 159 183
3 Pals de fusta inclinats 137 174 209
4 Pals de fusta trencats 158 190 228
5 Pals d’acer o de formigó trencats o doblegats 185 222 240
6 Col·lapse de torres metàl·liques 187 227 265

 

25. Torre aïllada de telecomunicacions (FST)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 122 148 182
2 Col·lapse de torres de telefonia mòbil 182 214 253
3 Col·lapse de torres de microones 187 219 257

 

26. Pal metàl·lic aïllat (d’una bandera, fanal) (FSP)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Llindar de dany visible 108 130 161
2 Pals doblegats 137 164 193
3 Pals col·lapsats 159 190 222

 

27. Arbres de fusta dura (roure, auró, bedoll, freixe) (TH)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Branques petites (de menys de 3 cm de diàmetre) trencades 77 97 116
2 Branques grosses (de 3 a 8 cm de diàmetre) trencades 98 119 142
3 Arbres arrancats de soca-rel 122 151 190
4 Arbres escapçats 150 172 216
5 Pèrdua de l’escorça; només part del tronc i de les branques més resistents segueixen dempeus 198 230 269

 

28. Arbres de fusta tova (pi, avet, cicuta, cedre, sequoia, xiprer) (TS)

DOD Descripció del dany LI (km/h) VE (km/h) LS (km/h)
1 Branques petites (de menys de 3 cm de diàmetre) trencades 77 97 116
2 Branques grosses (de 3 a 8 cm de diàmetre) trencades 100 121 142
3 Arbres arrancats de soca-rel 117 140 182
4 Arbres escapçats 142 167 206
5 Pèrdua de l’escorça; només part del tronc i de les branques més resistents segueixen dempeus 180 211 246

Vés enrere